| Đường dây nóng | Ban biên tập | Video Clip | Liên hệ |

Tổng hợp thông tin nhu cầu đào tạo của các Trung tâm YTDP tuyến tình/thành phố khu vực phía Bắc năm 2017

Tổng hợp thông tin nhu cầu đào tạo của các Trung tâm YTDP tuyến tình/thành phố khu vực phía Bắc năm 2017
 Thực hiện yêu cầu của lãnh đạo Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương về việc tổng hợp nhu cầu đào tạo của các Trung tâm YTDP tuyến tỉnh/thành phố khu vực phía bắc năm 2017, nhằm thuận lợi cho việc tổ chức đào tạo, chỉ đạo tuyến và hỗ trợ kỹ thuật theo nhu cầu của các Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh/thành phố. Khoa Sức khỏe Cộng đồng và Chỉ đạo tuyến đã tổng hợp nội dung các lớp đào tạo mà các đơn vị y tế dự phòng có nhu cầu như sau:

1. Tổng số trung tâm gửi thông tin: Thông tin được thu thập và tổng hợp từ 23 tỉnh/ thành phố khu vực Miền Bắc với hai loại nhu cầu là hỗ trợ kỹ thuật và đào tạo tại Viện được đăng ký.

2. Nhu cầu hỗ trợ kỹ thuật bao gồm chủ yếu là hỗ trợ KTXN/chuyển giao công nghệ (21/23 đơn vị có nhu cầu), ngoại Kiểm (21/23 đơn vị), an toàn sinh học và quản lý chất lượng (19/23 đơn vị). Ngoài ra 17/23 đơn vị có nhu cầu hỗ trợ kỹ thuật các vấn đề về kiểm soát BTN và VSSP, tư vấn thực hiện các hoạt động chuyên môn tại đơn vị, kiểm soát hoạt động bệnh không lây và dinh dưỡng, đánh giá cấp giấy chứng nhận năng lực xét nghiệm.

3. Nhu cầu đào tạo tại Viện bao gồm các lớp: Xét nghiệm (20/23 đơn vị có nhu cầu), Kiểm soát BTN &VXSP (19/23 đơn vị), Lập KH về QL và NCKH (17/23 đơn vị), và bệnh không lây nhiễm (12/23 đơn vị).

4. Các nhu cầu hỗ trợ kỹ chuyển giao công nghệ chủ yếu thuộc lĩnh vực nuôi cấy phân lập, nhu cầu đào tạo các xét nghiệm lại thuộc các xét nghiệm sinh học phân tử chuyên sâu.

5. Thời gian đào tạo được các đơn vị đề xuất bắt đầu trong quý II/2017.

6. Kinh phí thực hiện các lớp đào tạo/hỗ trợ kỹ thuật được các đơn vị cam kết đồng chi trả.

Thông tin chi tiết về các lớp đào tạo theo bảng dưới đây: NHU CAU DAO TAO NAM 2017.pdf

Thông tin đơn vị điều phối thực hiện hoạt động:

Khoa Sức khoẻ cộng đồng và Chỉ đạo tuyến
Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương
Địa chỉ : Số 1 Yersin, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 04 3971 0791, Fax : 04 3971 8490
Email: khoachidaotuyen.nihe@gmail.com hoặc cdt@nihe.org.vn.
 
Trần Ngọc Phương Mai
Khoa Sức khoẻ cộng đồng và Chỉ đạo tuyến


Tag: sau:nhu cầutế dự phòngđơn vịlớp đào tạochỉ đạo tuyến đã tổng hợp nội dungkhoa sức khỏe cộng đồngtế dự phòng tỉnh/thành phốtrung tâmnhu cầuhỗ trợ kỹ thuậtchỉ đạo tuyếnviệc tổ chức đào tạonhằm thuận lợitrung tâm ytdp tuyến tỉnh/thành phố khu vực phía bắc năm 2017việc tổng hợp nhu cầu đào tạolãnh đạo viện vệ sinh dịch tễ trung ương

Bình luận

Bạn cần phải Đăng nhập trước khi gửi bình luận.
 
Tổng hợp thông tin nhu cầu đào tạo của các Trung tâm YTDP tuyến tình/thành phố khu vực phía Bắc năm 2017 Tổng hợp thông tin nhu cầu đào tạo của các Trung tâm YTDP tuyến tình/thành phố khu vực phía Bắc năm 2017
2.0/5 2