| Đường dây nóng | Ban biên tập | Video Clip | Liên hệ |

Ngày 18 tháng 5 năm 2018, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã long trọng tổ chức Lễ trao chứng nhận và Quyết định bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2017 cho 01 Giáo sư và 08 Phó Giáo sư là giảng viên cơ hữu và giảng viên thỉnh giảng của Viện được Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước công nhận đạt tiêu chuẩn năm 2017.

Tin tức - Sự kiện Tin tức - Sự kiện
3.0/5 1526