Thời tiết
  Tin trong nước
Tìm hiểu pháp luật Bảo hiểm xã hội: Chế độ hưu trí (phần II)
          Hưu trí là một trong những chế độ của Bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của pháp luật lao động mục đích nhằm bù đắp một phần thu nhập của người lao động bị mất đi khi hết tuổi lao động hoặc không còn đủ khả năng lao động.
 
          Vậy người lao động nào đủ điều kiện để hưởng chế độ hưu trí? Lương hưu được hưởng như thế nào? Mức hưởng ra sao? Cần làm gì khi đủ tuổi về hưu? Chúng ta cùng tìm hiểu về chế độ hưu trí theo quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 hướng dẫn một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc theo các nội dung sau:

Phần II. Hưởng lương hưu một lần

  1. Điều kiện hưởng (Các đối tượng không đủ điều kiện hưởng hưu hàng tháng):

   +     Đủ tuổi hưởng lương hưu mà đóng BHXH ≤ 20 năm.

   +     Suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, đóng BHXH ≤ 20 năm.

   +     Sau một năm nghỉ việc nếu không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội và có yêu cầu nhận bảo hiểm xã hội một lần, đóng BHXH ≤ 20 năm.

   +     Ra nước ngoài định cư hợp pháp.

  2. Mức hưởng trợ cấp một lần 
                                  TC1lần = 1.5 x n x Lg

          Trong đó:

            n: số năm đóng BHXH (Được tính tháng lẻ: 3-6 tháng tính nửa năm; từ 7 tháng trở lên tính là một năm).

            Lg: lương bình quân đóng BHXH.

  3. Hồ sơ hưởng trợ cấp một lần (Người có thời gian đóng BHXH từ đủ 3 tháng trở lên được giải quyết hưởng BHXH 1 lần):

 +   Đơn đề nghị của người lao động.

 +   Sổ bảo hiểm xã hội.

 +   Quyết định nghỉ việc; quyết định phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

 +   Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng Giám định y khoa.

 +   Bản sao giấy tờ định cư ở nước ngoài.
                                                                                                                          Đinh Thúy Hiền
                                                                                                   Phòng Tổ chức Cán bộ
                                                                                                                                                    
 
Tin tiếp theo

Hội Y học Dự phòng Việt Nam

Tạp chí Y học Dự phòng

Trung tâm Dịch vụ KHKT và YTDP

Tiêm chủng mở rộng QG
Quảng cáo

Thiết kế website