Thời tiết
  Tin trong nước
Tìm hiểu pháp luật Bảo hiểm xã hội: Chế độ hưu trí (phần I)
          Hưu trí là một trong những chế độ của Bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của pháp luật lao động mục đích nhằm bù đắp một phần thu nhập của người lao động bị mất đi khi hết tuổi lao động hoặc không còn đủ khả năng lao động.
 
          Vậy người lao động nào đủ điều kiện để hưởng chế độ hưu trí? Lương hưu được hưởng như thế nào? Mức hưởng ra sao? Cần làm gì khi đủ tuổi về hưu? Chúng ta cùng tìm hiểu về chế độ hưu trí theo quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 hướng dẫn một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc theo các nội dung sau:

Phần I. Hưởng lương hưu hàng tháng

  1.   Điều kiện hưởng lương hưu:

  a/ Nam ≥ 60 tuổi, nữ ≥ 55 tuổi. Thời gian tham gia BHXH ≥ 20 năm.
  Ø Tuổi đời được hưởng lương hưu trong một số trường hợp đặc biệt khác do Chính phủ quy định. 

  b/ Nam từ đủ 55 đến nhỏ hơn 60 tuổi (nữ từ đủ 50 tuổi đến < 55 tuổi)

+   Thời gian tham gia BHXH ≥ 20 năm. Trong đó có 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm,phụ cấp KV ≥ 0,7 trở lên.

  c/ Nam ≥ 50 tuổi, nữ ≥ 45 tuổi.

+     Thời gian tham gia BHXH ≥ 20 năm.

+     Suy giảm khả năng lao động ≥ 61% (GĐYK ≥ 61%).

  d/ Thời gian tham gia BHXH ≥ 20 năm.

+     Trong đó có ≥ 15 năm làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Suy giảm khả năng lao động ≥ 61% (GĐYK ≥ 61%).

 Ø        Không phụ thuộc vào độ tuổi.

  e/ Đủ tuổi đời (Nam ≥ 50 tuổi, nữ ≥ 45 tuổi).

+     Suy giảm khả năng lao động ≥ 61% (GĐYK ≥ 61%).

+     Có thời gian đóng BHXH 19 năm 6 tháng đóng BHXH được đóng 1 lần cho đủ 20 năm (Điều 9 khoản 1, Điều 58 - NĐ 152). Thời điểm hưởng lương hưu từ tháng sau liền kề tháng đóng đủ 20 năm.
Ø Đối tượng tham gia BHXH bắt buộc có thời gian đóng BHXH từ 19 năm 6 tháng trở lên khi đủ tuổi đời nam 50, nữ 45 tuổi được đóng BHXH 1 lần cho đủ 20 năm (Điều 9 khoản 1, Điều 58 - NĐ 152). Thời điểm hưởng lương hưu từ tháng sau liền kề tháng đóng đủ 20 năm.

  * Điều kiện nghỉ hưu của một số đối tượng khác:

  a) Cán bộ xã (đóng BHXH theo NĐ số 09/1998/NĐCP từ đủ 15 năm trở lên) đã nghỉ chờ hưu (có giấy chứng nhận chờ hưu do cơ quan BHXH cấp) được hưởng trợ cấp hàng tháng từ khi nam đủ 55 tuổi, nữ đủ 50 tuổi.

  Thủ tục: Xuất trình giấy Chứng nhận chờ hưu tại BHXH TP hoặc BHXH  quận, huyện nơi cư trú để được hướng dẫn.

  b) Cán bộ chuyên trách xã, nghỉ việc trước 01/01/2007 có đủ 10 năm đóng BHXH trở lên đang tự đóng tiếp BHXH đủ điều kiện nghỉ hưu khi nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi và đóng BHXH từ đủ 15 năm trở lên.

  c) Người lao động có 15 năm đóng BHXH đã nghỉ hưu trước ngày 01/01/2003, được hưởng lương hưu khi khi nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi.

  Thủ tục: Nộp giấy chứng nhận nghỉ chờ hưu trước tháng đủ 60 tuổi, 55 tuổi 1 tháng cho BHXH quận, huyện nơi cư trú.

  d) Người lao động nghỉ việc theo NĐ41 trước ngày 01/01/2007 hiện đang tự đóng tiếp BHXH, đủ điều kiện nghỉ hưu khi: nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi (khoản 3 mục D, TT03).

  2. Mức hưởng Hưu hàng tháng:

  - Trợ cấp một lần khi nghỉ hưu.
      + Nam có ≥ 30 năm; nữ ≥ 25 năm đóng BHXH.
      + Từ năm thứ 31 trở đi với nam và 26 năm với nữ:

            TC lần đầu = 0.5 x n x Lg

  - Lương hưu hằng tháng:
     +     15 năm đóng BHXH Tỷ lệ = 45%.
     +     Lương hưu = Tỉ lệ % x Lương bình quân.
     +     Từ năm thứ 16 trở đi Nam tính thêm 2%/1 năm đóng BHXH, Nữ 3%/ 1 năm đóng BHXH; Cao nhất bằng 75%.
     +     Tỷ lệ tối đa không vượt quá 75%.

Ø         Điều chỉnh trợ cấp hằng tháng được điều chỉnh trên cơ sở mức tăng của chỉ số giá sinh hoạt và tăng trưởng kinh tế. Mức điều chỉnh cụ thể do Chính phủ quy định.

* Cách tính lương bình quân:

-   Theo thang bảng lương Nhà Nước:

+     Đóng BHXH trước 01/01/1995: mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH = 5 năm cuối.

+     Đóng BHXH từ 01/01/1995 đến 31/12/2000: mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH = 6 năm cuối.

+     Đóng BHXH trước 01/01/2001 đến 31/12/2006: mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH = 8 năm cuối.

+     Đóng BHXH từ 01/01/2007: mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH = 10 năm cuối.

-     Không theo bảng lương nhà nước: mức bình quân lương tháng đóng BHXH toàn bộ quá trình.

-     Có thời gian vừa đóng theo bảng lương nhà nước vừa không theo bảng lương nhà nước: mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH chung của các thời gian. 

  3. Thủ tục hồ sơ:

      + Sổ bảo hiểm xã hội.

      + Quyết định nghỉ việc đối với người đang đóng bảo hiểm xã hội.
      + Đơn đề nghị hưởng lương hưu theo mẫu đối với người bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội.

      + Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng Giám định y khoa đối với người nghỉ hưu (nếu có).

                                                                                          
                                                                                                  Đinh Thúy Hiền
                                                                                                   Phòng Tổ chức Cán bộ
 
Tin tiếp theo

Hội Y học Dự phòng Việt Nam

Tạp chí Y học Dự phòng

Trung tâm Dịch vụ KHKT và YTDP

Tiêm chủng mở rộng QG
Quảng cáo

Thiết kế website