Thời tiết
  Tin trong nước
Tìm hiểu pháp luật Bảo hiểm xã hội: Chế độ thai sản
          Thai sản là một trong những chế độ của Bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của pháp luật lao động mục đích nhằm bù đắp một phần thu nhập của người lao động bị mất đi trong thời gian nghỉ sinh con, nuôi con.

   Vậy trường hợp nào được hưởng chế độ thai sản? Thời gian hưởng, mức hưởng như thế nào? Hồ sơ, thủ tục hưởng chế độ thai sản ra sao? Chúng ta cùng tìm hiểu về chế độ thai sản được quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 hướng dẫn một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc như sau:

     1. Đối tượng hưởng:

          - Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

      + Lao động nữ mang thai.

      + Lao động nữ sinh con.

      + Người lao động nhận nuôi con nuôi ≤4 tháng tuổi.

      + Người lao động đặt vòng tránh thai, thực hiện các biện pháp triệt sản.

          - Người lao động phải đóng bảo hiểm xã hội từ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.
 

     2. Thời gian hưởng:

          - Quỹ BHXH chi trả cho thời gian nghỉ của người lao động nghỉ hưởng trợ cấp thai sản (kể cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần).

          - Trong thời gian mang thai được nghỉ việc để đi khám thai năm lần, mỗi lần một ngày; trường hợp ở xa cơ sở y tế hoặc người mang thai có bệnh lý hoặc thai không bình thường thì được nghỉ 2 ngày cho mỗi lần khám thai.

          - Thời gian hưởng chế độ khi sẩy thai, nạo, hút thai hoặc thai chết lưu:

      + 10 ngày nếu thai <1 tháng.

      + 20 ngày nếu thai từ ≥1- 3 tháng.

      + 40 ngày nếu thai từ ≥3- 6 tháng.

      + 50 ngày nếu thai từ ≥6 tháng.

          - Thời gian hưởng chế độ khi sinh con

      + Điều kiện lao động bình thường: 4 tháng.

      + Điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, làm 3 ca; phụ cấp KV hệ số ≥0,7; lực lượng vũ trang: 5 tháng.

      + Lao động tàn tận: 6 tháng

      + Trường hợp sinh đôi trở lên từ con thứ 2, cứ mỗi con được nghỉ thêm 30 ngày.

          - Trường hợp sau khi sinh con mà con chết mẹ được nghỉ:

      + <60 ngày tuổi được nghỉ việc 90 ngày tính từ ngày sinh con.

      + ≥60 tuổi được nghỉ việc 30 ngày tính từ ngày con chết.

              Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản không vượt quá thời gian quy định.

          - Trường hợp nhận nuôi con nuôi <4 tháng tuổi thì được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 4 tháng tuổi.

          Trường hợp chỉ có cha hoặc mẹ tham gia bảo hiểm xã hội hoặc cả cha và mẹ đều tham gia bảo hiểm xã hội mà mẹ chết sau khi sinh con thì cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng được hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 4 tháng tuổi.

          - Trường hợp thực hiện các biện pháp tránh thai:

      + Khi đặt vòng tránh thai: 7 ngày.

      + Khi thực hiện biện pháp triệt sản: 15 ngày


     3. Mức hưởng:

          - Trợ cấp 1 lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi bằng 2 tháng lương tối thiểu chung cho mỗi con.

          - Mức hưởng chế độ thai sản:

      + Bằng 100% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội của 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc của người mẹ.

 Trường hợp chỉ có người cha tham gia BHXH hoặc cả cha cả mẹ tham gia nhưng người mẹ chết sau khi sinh thì mức hưởng tính trên cơ sở mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH của người cha; trường hợp chỉ có mẹ tham gia mà mẹ chết sau khi sinh thì mức hưởng tính trên cơ sở mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH của người mẹ.

+ Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội. Thời gian này người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội.
 

     4. Thủ tục hồ sơ dành cho người nghỉ thai sản:

          - Sổ bảo hiểm xã hội.

          - Bản sao giấy chứng sinh hoặc bản sao giấy khai sinh của con hoặc giấy chứng tử trong trường hợp sau khi sinh con mà con chết hoặc mẹ chết.

          - Trường hợp lao động nữ đi khám thai, sẩy thai, nạo, hút thai hoặc thai chết lưu, người lao động thực hiện các biện pháp tránh thai phải có giấy xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền; nhận nuôi con nuôi dưới 4 tháng tuổi phải có chứng nhận theo quy định của pháp luật.

                                                                                                    

                                                                                                                                           Thúy Hiền

                                                                                                                                   Phòng Tổ chức Cán bộ

 
Tin tiếp theo

Hội Y học Dự phòng Việt Nam

Tạp chí Y học Dự phòng

Trung tâm Dịch vụ KHKT và YTDP

Tiêm chủng mở rộng QG
Quảng cáo

Thiết kế website